Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Konferencje

Konferencje

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach naukowo – szkoleniowych poświęconych aktualnym problemom w geriatrii i opiece długoterminowej. Konferencje adresowane są do szerokiego grona specjalistów związanych z leczeniem osób w wieku podeszłym oraz wymagających opieki długoterminowej. Tematyka konferencji obejmuje bieżące problemy w geriatrii, opiece długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wytycznych i zaleceń towarzystw naukowych, wyników badań klinicznych i perspektyw w leczeniu. ...

Zobacz więcej
Szkolenia dla lekarzy

Szkolenia dla lekarzy

Zapraszamy lekarzy do udziału w szkoleniach z zakresu opieki długoterminowej, gerontologii i geriatrii. Celem spotkań jest poszerzanie wiedzy i kompetencji w ww. obszarach oraz promowanie najbardziej skutecznych modeli opieki. Główny nacisk szkoleń położony jest na specyfikę starzenia się, najczęstsze choroby i problemy zdrowotne u osób wymagających opieki długoterminowej, a także na tak zwane „wielkie problemy geriatryczne”.

Zobacz więcej
Szkolenia dla pielęgniarek

Szkolenia dla pielęgniarek

W ramach programu edukacyjnego „Złoty wiek” organizowana jest dwuletnia specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. Celem szkolenia jest uzyskanie przez pielęgniarki wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego umożliwiających zapewnienie kompleksowej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Zobacz więcej
Szkolenia dla opiekunów

Szkolenia dla opiekunów

Zapraszamy na cykl praktycznych szkoleń stacjonarnych i zajęć warsztatowych adresowanych do opiekunów i rodzin osób starszych oraz opiekunów osób wymagających stałej opieki. W ramach szkoleń osoby te nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności ukierunkowane szczególnie na praktyczne aspekty opieki nad osobą w wieku podeszłym, przewlekle chorą, a także na czynności pielęgnacyjne. Spotkania organizowane są na terenie całego województwa małopolskiego.

Zobacz więcej
Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Prowadzona w ramach Projektu bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego oferuje: łóżka przeznaczone do pielęgnacji osób starszych, materace zmiennociśnieniowe, balkoniki oraz wózki inwalidzkie. Dzięki oferowanemu wsparciu osoby w wieku podeszłym mogą jak najdłużej przebywać w środowisku domowym, blisko krewnych i przyjaciół, mając zapewnioną niezbędną pomoc i sprzęt.

Zobacz więcej
Fundusze norweskie i Fundusze EOG

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

Projekt współfinansowany jest przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014. Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Zobacz więcej

Dla kogo projekt ?

 • Dla osób w wieku podeszłym, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, czasowo lub trwale niesamodzielnych, wymagających pomocy
 • Dla Opiekunów osób w wieku podeszłym
 • Dla personelu medycznego specjalizującego się w opiece długoterminowej, geriatrii i gerontologii.

Dlaczego ZOL ?

 • Dopasowywanie wewnętrznych zasad postępowania do wymagań Pacjentów
 • ciągłe monitorowanie zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poziomu związanych z nimi kosztów,
 • ciągłe poszukiwanie odpowiednich metod i form podnoszenia kompetencji i świadomości personelu
 • stosowanie sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej o najwyższej jakości,
 • zaopatrywanie się w sprzęt, środki medyczne i farmakologiczne u kwalifikowanych dostawców,

Projekt jest realizowany przez ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie to największa placówka medyczna o profilu działalności opieka długoterminowa, w tym paliatywna nie tylko na terenie województwa małopolskiego, ale również w południowej części kraju.
W czym pomagamy ?

 • opieka długoterminowa dla przewlekle chorych,
 • opieka długoterminowa dla przewlekle chorych psychiatrycznie,
 • opieka paliatywna, zabiegi rehabilitacyjne,
 • badania laboratoryjne,

Ile to kosztuje ?

Udział w projekcie jest bezpłatny

0 zł

Publikacje i wydawnictwa
Zobacz wszystkie publikacje ...

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.